Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie projektowania farm wiatrowych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania WindPRO

Obejrzyj nasze realizacje

Nasze realizacje

 • Farma wiatrowa ENERGY II na terenach gminy Gorzów Śląski
  25 siłowni wiatrowych
  Zakres wykonanych prac:
  • mapa elektroniczna terenu na podkładach topograficznych oraz ewidencyjnych
  • wstępny projekt rozmieszczenia turbin
  • analiza dostarczonych pomiarów wiatru z masztu 60m, wykonanie prognozy wietrzności (MCP)
  • wykonanie analizy akustycznego oddziaływania farmy na środowisko naturalne
  • wykonanie prognozy produktywności farmy dla trzech typów siłowni wiatrowych
 • Farma wiatrowa WIELUŃ na terenach gmin Wieluń, Pątnów, Wierzchlas
  35 siłowni wiatrowych
  Zakres wykonanych prac:
  • mapa elektroniczna terenu na podkładach topograficznych oraz ewidencyjnych
  • wstępny projekt rozmieszczenia turbin
  • przygotowanie analizy oddziaływania farmy wiatrowej na środowisko
  • optymalizacja projektu posadowienia zgodnie z wytycznymi RDOŚ
  • wykonanie ostatecznej analizy akustycznego oddziaływania farmy na środowisko naturalne
  • analiza dostarczonych pomiarów wiatrów z dwóch masztów 100m zlokalizowanych na terenie inwestycji, wykonanie prognozy wietrzności (MCP)
  • wykonanie prognozy produktywności – wybór optymalnej siłowni wiatrowej
 • Farma wiatrowa PRASZKA na terenach gmin Praszka
  7 siłowni wiatrowych
  Zakres wykonanych prac:
  • mapa elektroniczna terenu na podkładach topograficznych oraz ewidencyjnych
  • wstępny projekt rozmieszczenia turbin
  • przygotowanie analizy oddziaływania farmy wiatrowej na środowisko (wykorzystano w raporcie o oddziaływaniu na środowisko)
  • optymalizacja projektu posadowienia zgodnie z wytycznymi RDOŚ
  • wykonanie wstępnej prognozy produktywności i wybór optymalnej siłowni wiatrowej na bazie danych meteorologicznych z terenu inwestycji
 • Farma wiatrowa PROSZÓWKA na terenach gminy Gryfów Śląski
  15 siłowni wiatrowych
  Zakres wykonanych prac:
  • mapa elektroniczna terenu na podkładach topograficznych oraz ewidencyjnych
  • wstępny projekt rozmieszczenia turbin
  • wykonanie analizy akustycznego oddziaływania farmy na środowisko naturalne celem wykorzystania w raporcie oddziaływania na środowisko
 • Farma wiatrowa ELEKTROWNIA WIATROWA TURÓW ETAP 1 na terenach gminy Bogatynia
  52 siłownie wiatrowych
  Zakres wykonanych prac:
  • mapa elektroniczna terenu na podkładach topograficznych oraz ewidencyjnych
  • wstępny projekt rozmieszczenia turbin
  • przygotowanie analizy oddziaływania farmy wiatrowej na środowisko
  • optymalizacja projektu posadowienia zgodnie z wytycznymi GDOŚ oraz stron w postępowaniu trans-granicznym
  • wykonanie ostatecznej analizy akustycznego oddziaływania farmy na środowisko naturalne
  • przygotowanie wizualizacji farmy wiatrowej z terenów Republiki Czeskiej — miejsca wskazane przez stronę czeską w postępowaniu trans–granicznym
  • konsultacje w zakresie przygotowania zmiany w MPZP dla terenu inwestycji
  • analiza dostarczonych pomiarów wiatru z masztu 100m
  • wykonanie prognozy produktywności dla wskazanych typów turbin wiatrowych, spełniających założenia zawarte w decyzji środowiskowej
 • Farma wiatrowa ELEKTROWNIA WIATROWA TURÓW ETAP 2 na terenach gmin Bogatynia i Zgorzelec
  25 siłowni wiatrowych
  Zakres wykonanych prac:
  • mapa elektroniczna terenu na podkładach topograficznych oraz ewidencyjnych
  • wstępny projekt rozmieszczenia turbin
  • przygotowanie analizy oddziaływania farmy wiatrowej na środowisko
  • optymalizacja projektu posadowienia zgodnie z wytycznymi RDOŚ
  • konsultacje w zakresie przygotowania zmiany w MPZP dla terenu inwestycji
 • Farma wiatrowa KOPACZÓW na terenach gminy Bogatynia
  8 siłowni wiatrowych
  Zakres wykonanych prac:
  • mapa elektroniczna terenu na podkładach topograficznych oraz ewidencyjnych
  • wstępny projekt rozmieszczenia turbin
  • wykonanie analizy akustycznego oddziaływania farmy na środowisko naturalne celem wykorzystania w raporcie oddziaływania na środowisko
  • konsultacje w zakresie przygotowania zmiany w MPZP dla terenu inwestycji